C&C Restaurant Speisen Sashimi

C&C Restaurant Speisen
Sashimi mit Avocado auf Reis